photo 081205 of labo-miyamoto


建築ボーリング大会

IMG_1622.JPG